TR EN

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir proses olan risk analizi ve değerlendirmesi yapılması yasal zorunluluktur.

ADANA LİVA OSGB, deneyimli uzman kadrosuyla iş yerlerinde risk değerlendirme ekiplerini eğiterek danışmanlık hizmeti vermektedir.

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,

Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,

İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,

Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,

Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,

Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Livaosgb nin  verdiği İş Güvenliği Hizmetleri

İNCELE
İş Hekimliği

İş Hekimliği

Bütün mesleklerde; çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını sağlığa uygun hale getirmek için; çalışanları

İNCELE
Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı

Acil bir durum, sağlığa, hayata, mülke veya çevreye ciddi zararlar verme riski taşır. Acil durumlar için hazırlanmak iş yerinizin sağlık ve güvenlik programınızın önemli bir parçasıdır

İNCELE

whatsapp