TR EN

Liva OSGB / 2020-09-26

SARS-CoV-2, IgG antikor testi koronavirus hastalığı (COVID-19) olduğundan şüphelenilen, enfeksiyon belirtileri gösteren veya SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş hastaların kanlarında,

SARS-CoV-2 antikorları tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır.

 

CORONA (COVID-19) VIRUS, IgG - Kişi başı Fiyatı  ........... TL'dir.

Tetkik sonuçları için aynı gün rapor verilmektedir. Adana dışında yapılan tetkikler için rapor süresi iki gündür.

TESTLERİN YORUMU

Seroloji testleri olarak da bilinen antikor testleri, aktif yeni tip  CORONA VİRÜS COVID-19  (SARS-CoV-2)enfeksiyonunu ilk günden tespit etmez. Yani bir kişide corona virüs olup olmadığını söyleyemez.

IgMantikorlarını saptayan serolojik testlerden elde edilen POZİTİF sonuç,  yakın zamanda kişinin virüs ile karşılaşmış olunduğunu gösterir.  Ancak enfekte hastalarda virüse cevap olarak henüz antikor gelişmediği durumlarda NEGATİF test sonucu elde edilebilir.

IgGantikorlarının POZİTİF saptanması tip  CORONA VİRÜS COVID-19  (SARS-CoV-2) enfeksiyonuna maruz kalınmış olduğunu gösterir. IgG antikorunun pozitif seviyelere ulaşması genellikle bulgular başladıktan en az 10 ile 14 gün sonrası gerçekleşir. IgG antikoru pozitif olarak saptanan bir kişinin CORONA VİRÜS COVID-19  (SARS-CoV-2) enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin yanıt verdiği anlaşılmaktadır.

Antikor testinden elde edilen NEGATİF sonuçlar, özellikle virüsle temas eden bireylerde Corona Virüs enfeksiyonunu dışlamaz.

COVİD-19 ANTİKORLARI NASIL TESPİT EDİLİR?

Antikor testleri, COVID-19  virüsüne maruz kalmış ve bağışıklık yanıtı geliştirmiş olabilecek kişileri tanımlamada, CORONA VİRÜS COVID-19  (SARS-CoV-2)ile mücadelede kritik bir rolü olduğu düşünülmektedir.

Covid-19 antikorlarının tespit edildiği hızlı Kart testlerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin düşük olduğu yönünde tartışmalar vardır. IgG antikoru pozitif saptanmış bireylerin için bu sonuç, Covid-19 enfeksiyonunu geçirmiş olduklarını gösteren çok önemli bir parametredir. Özellikle hastalığı belirtisiz olarak geçirmiş kişilerin belirlenmesi için tek yöntemdir.

Bireylerin iş hayatına ve normal yaşamlarına dönmeleri için antikor testleri “bağışıklık belgesi” olarak önem kazanacağı kabul edilmektedir.


whatsapp