TR EN

Liva OSGB / 2020-09-16

Risk Analizi Nedir?

İşletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan veya ortaya çıkması ihtimali bulunan tehlikelerin önceden dikkatli ve ayrıntılı şekilde saptanması ile birlikte bunlara ilişkin risklere karşı alınacak önlemler için yöntem ve esasların belirlenerek, risklerin tam olarak ortadan kardırılması veya minimize edilmesi çalışmalarına risk analizi denir.

Risk Analizi Neden Yapılır?

İşyerlerinde risk analizlerinin yapılması iş sağlığı ve güvenliği açısından kanunlara uyum sağlamak için önemlidir. Ancak sadece bu gözle bakılmamalıdır. Risk analizi ile işyerindeki riskler öngörülebilir. Öngörülen risklerin etkilerini hesaplanabilir. Risklerden kimlerin veya kaç kişinin etkilenebileceği bilinebilir. Çalışma alanında iş kazaları büyük ölçüde önlenmiş olur, hastalık, yaralanma, sakatlık, ölüm gibi sağlık sorunlarının önüne geçilebilir ve böylece gereksiz para ve zaman maliyetleri azaltılabilir ve faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi sağlanır.

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk analizi çalışmalarında tehlike ve riskler olasılıklar kapsamında saptanmaktadır. Bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde etkileneceği, hangi şiddette zarar göreceği belirlenir. Riskler; toplanan bu bilgi ve veriler eşliğinde işyerinin kendine has özellikleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar esas alınarak aşağıda listelenen nice ve yarı nitel yöntemlerden uygun olanı seçilerek analiz edilir.

  • Çeklist Risk Değerlendirme Yöntemi
  • What If Risk Değerlendirme Yöntemi (Olursa Ne Olur?)
  • Matris Risk Değerlendirme Yöntemi
  • Kinney Risk Değerlendirme Yöntemi
  • İş Emniyeti Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi
  • HAZOP Risk Değerlendirme Yöntemi
  • Hata Ağacı Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi (FTA)
  • Hata Türü ve Etkileri Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi (FMEA)

Risk seviyesi en yüksek olandan başlanarak risklerin tamamen bertaraf edilmesi önemlidir. Ancak bunun sağlanamadığı durumlarda kontrol tedbirleri ile riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek mümkündür. Bunun için risk kontrol tedbirlerini kararlaştırırken önceliğimiz tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılmasıdır. Sonraki adım da tehlikenin, tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olan kaynaklarla ile değiştirilmesidir. Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler için alınmış önlemlerin devamlılığı izlenmektedir.

Risk Analizini Kim Yapar?

2013 yılından itibaren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre tüm işverenler, işyerleri için isg risk analizi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk analizinin yapılması için işyerlerinde risk değerlendirmesi ekibi oluşturulmalıdır. Bu ekipte İşveren/İşveren vekili, işyerindeki çalışan temsilcileri, destek elemanları, işyerinde isg hizmetlerini yürüten iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, işyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde tehlike kaynakları ve riskler konusunda bilgi sahibi olan çalışanlar yer alabilir.

Risk analizinde fark edilmeyen tehlikelerin belirlenememesi halinde doğacak yasal haklar yüzünden alanında uzmanlaşmış, bakanlıkça belgelendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yaptırmaları işveren için daha faydalı olacaktır. Aya Osgb olarak Risk Analizlerini uzman kadromuzla yapmaktayız.

Risk Analizi Hangi Durumlarda Yapılır?

İşe başlamada, işyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra, işyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde risk analizi yapılır.

Risk Analizi Ne Zaman Yenilenir?

İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği, Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması, İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde risk analizinin bir bölümü veya tamamı yenilenir.

Ayrıca daha önceden işyerinde yapılmış olan risk analizi işyerinin tehlike sınıfına göre çok tehlikeli sınıfta ise 2 yılda 1 defa, tehlikeli sınıfta ise 4 yılda 1 defa,  az tehlikeli sınıfta ise 6 yılda 1 olmak üzere düzenli aralıklarla yenilenir.


whatsapp