TR EN
Covid-19 Antikor Testi Artık Liva OSGB de Yapılmaktadır.

Covid-19 Antikor Testi Artık Liva OSGB de Yapılmaktadır.

SARS-CoV-2, IgG antikor testi koronavirus hastalığı (COVID-19) olduğundan şüphelenilen, enfeksiyon belirtileri gösteren veya SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş hastaların kanlarında, SARS-CoV-2 antikorları tespit etmek amacıyla tasarlanmıştır.


Liva OSGB 2020-09-26
Acil Durum Nedir? Acil Durum Planı Nedir?

Acil Durum Nedir? Acil Durum Planı Nedir?

İşyerinde meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları kapsamaktadır.


Liva OSGB 2020-09-25
İş Kazası Nedir; İş Kazası Bildirim süresi ?

İş Kazası Nedir; İş Kazası Bildirim süresi ?

Yıllara Göre İş Kazalarının Dağılımı (2010-2018) ? İşkazası Sonrası Yapılması Gerekenler Nelerdir? Sgk Ya Bildirim Yapılmalı Mıdır? İş Kazası Sonrası İşe Dönüşler Nasıl Olmalıdır? Eğer Soruları Merak Ediyorsanız Yazımızın Tamamını Okumanızı Tavsiye Ediyorum.


Liva OSGB 2020-09-23
Risk Analizi Nedir?

Risk Analizi Nedir?

İşletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan veya ortaya çıkması ihtimali bulunan tehlikelerin önceden dikkatli ve ayrıntılı şekilde saptanması ile birlikte bunlara ilişkin risklere karşı alınacak önlemler için yöntem ve esasların belirlenerek, risklerin tam olarak ortadan kardırılması


Liva OSGB 2020-09-16
Sağlık ve Güvenlik Planını Kim Hazırlar ?

Sağlık ve Güvenlik Planını Kim Hazırlar ?

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’nin üçüncü bölümünde yer alan, 8. Madde’nin (2). Fıkrasında belirtildiği üzere; “İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.”


Liva OSGB 2020-09-20

whatsapp