TR EN

..............Mobil Sağlık Hizmeti; İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir.

Çalışanların sağlıkları günümüzde yapılan yasalarla güvence altına alınmıştır. Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yasal bir yükümlülük halini almıştır. Tüm çalışanların hastaneye gönderilemeyeceği durumlarda Mobil Sağlık Aracı ile işyerlerine gelen hekimlerle sağlık taramalarının yapılması sağlanır. Gezici İSG Hizmetleri işverenler için zamandan ve paradan kazanç sağlamaktadır.

Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması ve periyodik olarak tekrarlanması kuruluş için bir zorunluluktur.

Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi ve gerekli önlemlerin alınması için zemin oluşturacaktır. Bunun yanısıra aracımız size uygun olan gün ve saatte gelip sağlık taramalarınızı hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Akciğer Grafisi

Portör Tahlilleri (Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve Boğaz Kültürü)

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

Odiometri Testi (İşitme Testi)

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Göz Muayenesi (Refrakrometre İle)

 

Labaratuvar Testleri

Tam Kan Sayımı (Hemogram)

Tam İdrar Tahlili (TİT)

Kan Grubu

Kan Şekeri

Check - Up

Böbrek Fonksiyon Testleri

Sarılık Testleri

 

Serolojik Testler

İdrarda / Kanda Kurşun

İdrarda / Kanda Alüminyum

İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit¡¬Vb.

Psikometrik Testler

Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık)

 

Organizasyonlarını yapmak ve takibini sağlamak.

Risk Analizi

Risk Analizi

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla

İNCELE
Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı

Acil bir durum, sağlığa, hayata, mülke veya çevreye ciddi zararlar verme riski taşır. Acil durumlar için hazırlanmak iş yerinizin sağlık ve güvenlik programınızın önemli bir parçasıdır

İNCELE
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Livaosgb nin  verdiği İş Güvenliği Hizmetleri

İNCELE

whatsapp