TR EN

İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Livaosgb nin  verdiği İş Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirir. 15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile İSG Eğitimlerini verecek kişi ve kurumlar belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri; İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından ya da işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından eğiticilerin yönetmeliğin ekinde yer alan eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.Livaosgb çalışanların iş ve işyeri değişikliği,uzun süreli işten uzak kalma ve kullanılan donanımın ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak eğitimler verir. Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanır. Yeni yönetmeliğe göretehlike sınıflarına göre eğitim saatleri ve sıklıkları da değişmiştir. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince;

 

 Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat verilecek ve 3 yılda en az bir kere tekrarlanacak.

 Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat ve 2 yılda en az bir defa tekrarlanacak.

 Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat ve yılda en az bir defa tekrarlanacak.Eğitimleri amacı işletmelerde sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde çalışanlar yasal hak ve sorumlulukları konusunda ve karşılaşabilecekleri mesleki riskler ve bu riskler için alınması gerekli tedbirler konusunda bilinçlendirilirler.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

 Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

 İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskl

 İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

 Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

 İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

 Kişisel koruyucu alet kullanımı,

 Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

 Uyarı işaretleri,

 Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

 Temizlik ve düzen,

 Yangın olayı ve yangından korunma,

 Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Livaosgb nin  verdiği İş Güvenliği Hizmetleri

İNCELE
Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

................Mobil Sağlık Hizmeti; İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak

İNCELE
Sağlık Raporu

Sağlık Raporu

Liva Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak firmamız; İşe giriş raporu, Ağır ve tehlikeli işler raporu, Yüksekte çalışabilir raporu, Gece çalışabilir raporu vermekle mükelleftir.

İNCELE

whatsapp