TR EN

Bütün mesleklerde; çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını sağlığa uygun hale getirmek için; çalışanları zararlı etkilerden ve tehlikelerden koruyup daha güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, işin ve çalışanın; birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir bilim dalıdır. Tıbbi, teknik, ekonomik, sosyal ve hukuki yönleri olan bir kavram olarak kısaca; 'İşçilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması' şeklinde tanımlanabilir.

Hizmetlerimiz;

İşyeri Hekimi Görevlendirme

İş Güvenliği Danışmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Ağır ve Tehlikeli İşler Sağlık Raporu

Odyometri(İşitme) Testi

Solunum Fonksiyon Testi

Risk Değerlendirmesi

Portör Muayenesi Tetkikleri

Kan ve İdrar Tetkikleri

Akciğer Grafisi

İş Güvenliği

İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanları, hizmet sunduğu işletmede iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişilerdir.

İNCELE
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Livaosgb nin  verdiği İş Güvenliği Hizmetleri

İNCELE
İş Hekimliği

İş Hekimliği

Bütün mesleklerde; çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını sağlığa uygun hale getirmek için; çalışanları

İNCELE

whatsapp