TR EN

“İş Güvenliği Uzmanları, hizmet sunduğu işletmede iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişilerdir. Belirlenmiş olan uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verecek hayati risklerin olduğu gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak iş güvenliği eğitimlerinde eksiklikleri de olabilir. İş Güvenliği Uzmanları ayrıca ÇSGB’nin ve yasaların yapılmasını zorunlu tuttuğu risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları da hazırlayan kişilerdir.

İş Güvenliği Uzmanlarının görev başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
Yıllık Çalışma Planıları hazırlamak
Yıllık Eğitim Planı hazırlamak
İşvereni iş güvenliği alanında yönlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak
Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak ve bu raporlar doğrultusunda aksiyonları takip etmek
Risk Değerlendirmesi yapmak ve Risk maddelerinin takibini yapmak
Acil Durum Planı hazırlamak ve Tatbikatlar ile uygulanabilirliğini gözlemlemek
İç Yönetmelik hazırlamak
Sağlık ve Güvenlik Planını İşveren ile birlikte hazırlamak
İş İzni Prosedürü hazırlamak
Çalışma talimatlarını hazırlamak
İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını İşin profösyonelleri ile hazırlamak ve takibini yapmak
Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işvereni yönledirmek ve doğru teercihler için danışmanlık yapmak
Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
Yangın güvenliğini sağlamak”

İş Hekimliği

İş Hekimliği

Bütün mesleklerde; çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını sağlığa uygun hale getirmek için; çalışanları

İNCELE
Sağlık Raporu

Sağlık Raporu

Liva Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak firmamız; İşe giriş raporu, Ağır ve tehlikeli işler raporu, Yüksekte çalışabilir raporu, Gece çalışabilir raporu vermekle mükelleftir.

İNCELE
Risk Analizi

Risk Analizi

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla

İNCELE

whatsapp